• index-about-us1

Amdanom ni

RYDYM YN CYNNYRCH EICH DEWIS GWYRDD

Mae Gianty yn wneuthurwr cwbl integredig gyda dylunio mewnol, datblygu prototeip a gweithgynhyrchu cynnyrch. Mae'r cwmni wedi adeiladu tîm Ymchwil a Datblygu elitaidd gydag arbenigwyr technegol sy'n arbenigo mewn peirianneg gompostiadwy, ymchwil bioplastigion, a datblygu prototeip. Mae'r tîm Ymchwil a Datblygu yn cynnal ac yn defnyddio ymchwil wyddonol i wella cynhyrchion sy'n bodoli a datblygu cynhyrchion newydd er budd cleientiaid. Mae profiad ac arbenigedd cyfoethog yn y diwydiant yn helpu i greu cynhyrchion sydd wedi'u teilwra i fodloni gofynion penodol y farchnad.

MWY

Newyddion

GHTHER Y NEWYDDION PERTHNASOL PACIO DIWEDDARAF

  • Mae Cynllun Gweithredu Economi Gylchol yr UE yn ailgyfnerthu'r ymgyrch am becynnu ecogyfeillgar

    Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cynllun Gweithredu Economi Gylchol newydd lle mae'n blaenoriaethu lleihau gwastraff gor-becynnu a phecynnu, gyrru dyluniad ar gyfer pecynnu y gellir ei ailddefnyddio a'i ailgylchu a lleihau cymhlethdod deunyddiau pecynnu. Mae'r Cynllun, y mae'r Comisiwn yn ei nodi fel un o ...

  • Adolygiad Arddangosfa o Gianty

    Y llynedd, fe aethon ni i Ffair Treganna, NRA yn Chicago a PLMA yn Amsterdam. Y mis diwethaf, bu inni fynychu'r HRC o Fawrth 3ydd-5ed - digwyddiad mwyaf a mwyaf mawreddog y DU. Cydnabyddir yn fyd-eang fod diwydiant gwasanaeth bwyd a lletygarwch y DU ar y blaen ...

Mwy o Gynhyrchion

GWYBODAETH Y WYBODAETH TABL GWAHARDD UWCH-ANSAWDD DIWEDDARAF